Kloklippningens gyllene regel

På bilden ovan ser Du exakt hur Du skall klippa din hunds klor för att det inte skall börja blöda. Det är viktigt att hålla klon så kort som möjligt för då drar pulpan ”ihop” sig och du kommer inte att klippa i den, då undviker du blod och obehag för både dig och din hund.

Pulpan består av kärl- och nervrik vävnad som förser ditt djurs klo med näring.

På länken nedan kan du se hur Fredrik Steen klipper klor