9. jun, 2022

Besiktning på pkullen avklarad

Alla utan anmärkning. Vaccinerade och chippade. Klart för avfärd från och med måndag😀