17. dec, 2016

R.I.P Isor

Vår älskade änglarnas isor hjärtekross är i hundhimlen 💔 Han fick återigen problem med urinsten och blev hastigt mycket dålig. vi och hans foderfamilj sörjer mycket. han blev endast 5 år.   Han led av en mycket ovanlig sjukdom som heter cystinuri. det är en njursjukdom somger urinsten och man får problem med att kissa.ni som har valpar efter isor var extra uppmärksamma eftersom det är en ärftlig sjukdom. Alla hundar får det inte och är inte avelsbärare men man bör vara extra försiktig med avlandet.

Isors son Håkan står på uppväxt och han kommer att dna testas i framtiden för att se om han är avelsbärare innan han kan gå i avel.