Valp träffar

Utöver vanliga gårdshunds-träffar som är för alla, så  försöker jag att vartannat år anordna en återträff för valparna / hundar födda på vår kennel.
 Det brukar vara lite tipspromenad, fika och aktiviteter /lekar eller föreläsning.
 Eftersom många reser långt så finns övernattningsmöjligheter såklart.


Nästa valpträff kommer att bli  12 September 2015.
Mer info i fliken nedanför.

 Information och bilder om föregående träffar ser ni i flikerna nedan.