Jina, Alfons och Håkan kommer att ställas ut .

Alfons och Jina ska HD röntgas.

 


 

Vi vill påminna ALLA att Höftledsröntga er vuxna hund.TacK

 

 
------------------------------------------------------