Jina och Otto ät föräldrar till M-kullen född 3 oktober 2019

Julius och Jonna kommer att Hd röntgas under hösten 2019. 

 

Vi vill påminna ALLA att Höftledsröntga er vuxna hund.TacK

 

 
------------------------------------------------------