Jina står på uppväxt

Jina kommer att paras tidigast 2018 om hon blir godkänd avelstik.Hjärta