Äldre hanhundar sökes för avel
Kartläggningen av den dansk/svenska gårdshundens genetiska status med avseende på inavelsgrad och bevarad genetisk variation pågår för fullt och preliminära resultat visar att förlusterna av genetiskt material är omfattande. Främsta skälet till detta är att vissa enskilda individer bidragit oproportionerligt mycket med genetisk material, medan det stora flertalet hundar inte använts alls.
Avelsrådet arbetar med att försöka minska fortsatta genetiska förluster och en viktig åtgärd är att försöka öka antalet hundar som används i aveln.
Av särskilt intresse är äldre hundar (främst hanar som kan få avkomma även om de är gamla) hos vilka en högre andel av det ursprungliga genetiska materialet finns kvar.

Vi efterlyser hanhundar som inte använts i aveln ännu, eller som endast använts enstaka gånger, och särskilt sådana hundar som är lite äldre (mer än 6 år). Känner du till någon sådan hane – hör gärna av dig till avelsrådet per e-post eller telefon Anne Hansson 0302 – 158 93 eller Ursula Möller 0346 -231 02.

Läs mer om avel på raklubbens hemsida, där står mycket nyttig information