* Etologi
*Inlärning hos hund
*Metodik
*Pedagogik
*Friskvård
*Aktivering
*Kundvård

Skövde hundskola 2010-2011

SKK Hunduppfödarutbildning 09-10* Hundens betéende   
* Juridik
* Avel 
* Genetik  1
* Genetik 2                                           
* Hundmat                                  
* Anatomi  
* Parning
* Valpning

SKK Hunduppfödarutbildning - skövde 2009-2010

ÖVRIGT


VARDAGSLYDNAD    
AKTIVERINGSKURS       
VALPKURS        
HANDLERKURS      
LYDNADSKLASS 1

Seminarium    Hundars och vargars beteende  skara slu  13 mars -10